Amb motiu de les eleccions del proper 21 de desembre, des de la FATEC, en nom dels més de 500 casals, llars de jubilats i de les Entitats de Gent Gran de Catalunya, que tenim associats, volem expressar la nostra preocupació per la situació política i social en què ens trobem.

Des de fa molts anys, en tots el comicis realitzats, hem contactat amb totes les forces polítiques per fer-los arribar les nostres peticions perquè miressin d’incloure-les en els seus programes electorals, i demanant als responsables polítics treballar per trobar solucions a temes que afecten sobretot a les persones grans.

L’edat i les experiències viscudes ens han ensenyat a valorar la pau, l’estabilitat, la cohesió social, el respecte a la pròpia identitat i a rebutjar la supèrbia, l’egoisme, la intransigència partidista, el prioritzar la consecució del vot, els programes irreals, la violència institucional.

En aquesta ocasió, ens permetem adreçar-nos a vostès, amb la demanda que es trobin consensos i solucions a les situacions viscudes en els darrers anys, i creiem que l’únic camí per aconseguir-ho és la política aplicada en majúscules.

Malgrat això, els relacionem algunes de les peticions que ens agradaria que es poguessin resoldre en la propera legislatura, i que es posés per davant de tot, el benestar i la dignitat de les persones.

 

Propostes per als partits polítics de l’arc parlamentari català, des de l’àmbit de la gent gran

Responsabilitat política

 • És imprescindible que en les campanyes electorals, per respecte als propis votants, les informacions, les dades, les intervencions, la propaganda electoral, també les dels mitjans de comunicació, etc. s’ajustin a la realitat, siguin fiables i contrastades i en cap cas desenformin ni estiguin manipulades.
 • En conseqüència demanem a tots els Partits Polítics el màxim rigor, exactitud i claredat en les seves informacions i en la seva oferta electoral.
 • La situació política a Espanya i a Catalunya no és bona, i no ha estat possible aconseguir un acord, per enfortir el país i portar-lo a ser governat adequadament. Alguns responsables polítics no han assumit aquesta responsabilitat, les diferències entre els partits estan frenant urgents i importants mesures, les dificultats econòmiques, les retallades i la situació social, fan que la societat no es consideri ben governada ni dirigida.
 • És necessària una nova Llei Electoral que, entre altres temes, elimini les llistes tancades, que creen una espècia de funcionariat polític permanent que limita la llibertat i les potencialitats individuals, i permeti la renovació de l’àmbit polític general.
 • Els diputats, el Parlament i el Govern han de respondre davant la ciutadania, no davant dels dirigents del seu partit.
 • El cessament de qui no respon davant de les seves responsabilitats o és ineficaç o ha d’ésser immediat.
 • La preparació de lleis o disposicions diverses cal que sigui consultada amb les persones, col·lectius o institucions concernides, el que anomenem la cogovernança, però si no és possible l’acord, el Govern, elegit per governar, ha de fer-ho sense reserves.

Qualitat democràtica

 • Els ciutadans tenim dret a exigir seriositat i respecte davant les promeses electorals no complides i dels acords votats al Parlament de Catalunya.
 • Els ciutadans tenim el dret d’exigir, que s’acabin, d’una vegada per totes, les situacions de corrupció, per tant és urgent disposar d’una nova Llei de finançament dels partits
 • Control del nombre de funcionaris ajustant-lo a les plantilles realment necessàries, que aquests funcionaris puguin accedir a alts càrrecs directius i que els càrrecs de confiança de les Administracions públiques siguin només els absolutament indispensables.
 • Acabar amb la superposició d’actes administratius.
 • Simplificar els tràmits de l'Administració pública d’obligat compliment per als ciutadans.
 • Acabar amb la proliferació d’organismes, fundacions, comissions, etc. que no tenen altre objectiu que aixoplugar als membres dels partits sense funció assalariada.
  Pacte social i generacional
 • Endegar un gran pacte generacional que prepari a la societat per respondre al nou escenari a les dècades 40 i 50 amb un importantíssim increment del nombre de persones de més de 65 anys i/o jubilades.
 • Fer compatible la situació de pensionista amb activitats que millorin l’autosuficiència personal i el bé comú i possibiliti l’aprofitament de l’experiència i la vitalitat de moltes persones grans per a la millora social.

 

Finalment relacionem, com a recordatori, els temes que ens preocupen per millorar l’àmbit de la gent gran i que demandem que els tinguin presents en el seus programes electorals: Salut, dependència, mobilitat, pobresa, polítiques fiscals, polítiques econòmiques, associacionismes, família