Aquí trobarà les dades sobre la gestió econòmica de Fatec, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya

 

2017

integrat economia fatec 2017

 

Total ingressos 199.212,50 €

 • Administració Pública: 54.650,00 €
 • Privat: 144.562,50 €

Total despeses 307.109,33 €

 • Administració i Serveis: 13.574,48 €
 • Dotació Programes: 7.404,68 €
 • Personal i Seg. Social: 94.604,03 €
 • Provisió Personal: 135.000,00 €
 • Activitats i Programes: 56.526,14 €

 


 

 

2016

integrat economia fatec 2016

 

Total ingressos: 159.884,87 €

 • Administració Pública: 37.988,74
 • Privat: 121.896,13

Total despeses 211.953,30 €

 • Administració i Serveis: 16.170,46
 • Dotació Programes: 14.022,05
 • Personal i Seg. Social: 109.040,65
 • Activitats i Programes: 72.720,14

 

Rendició de comptes

 

 


 

2015

integrat-economia-fatec-2015

 

 • Total ingressos: 221.430,72 €

  • Administració pública: 90.500,00
  • Privat: 130.930,72
 • Total despeses: 197.354,02 €

  • Administració i serveis: 15.183,57
  • Dotació programes: 17.854,76
  • Personal i Seguretat Social: 94.102,05
  • Activitats i programes: 70.213,64

 

Auditoria

 


 

2014

integrat-economia-fatec-2014

 


 

2013

integrat-economia-fatec-2013

 


 

2012

integrat-economia-fatec-2012

 


 

2011

integrat-economia-fatec-2011

 


 

2010

integrat-10

 


 

2009

integrat-2009

El 2009, es va realitzar una nova auditoria de tots els nostres costos, amb resultat satisfactori com a l'anterior ocasió:

 


 

2008

integrat-2008

 


 

2007

ingressos-07

 

despeses-07

AUDITORIA DE COMPTES

El dia 28 de maig de 2007 l’Interventor Delegat del Departament d’Acció Social i Ciutadania, un cop feta la auditoria financera de les comptes i balanços de FATEC de l'any 2006, va remetre’ns el resultat del control, quin resum, textualment, diu:

De la revisió prèvia dels expedients de les subvencions objecta de control, tramitats per el departament de Benestar i Família (actualment Acció Social i Ciutadania) i de la documentació que consta en els arxius dels serveis centrals de la FATEC, relativa als esmentats expedients, es dedueix el compliment per part de la referida entitat dels requisits establerts en la normativa reguladora aplicable”: