El dijous 20 de febrer 2020, el vicepresident del govern Hble. Sr. Pere Aragonès i el conseller de Treballs Afers Socials i Família Hble. Sr. Chakir El Homrani ens han presentat el pressupostos de la Generalitat previstos per a l’any 2020 a les Entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
Hem pogut analitzar i debatre amb detall les partides socials d’aquest pressupostos, on hem comptat a més amb la presencia del Secretari de Treball Afers Socials i Família Sr. Josep Ginesta i la Secretaria d’Economia Sra. Natalia Mas que ens han donat tot tipus de informació a les nostres inquietuds i preocupacions.
Per part de FATEC hi ha intervingut el nostre president Sr. Carné, acompanyat pels Srs. Tubella i Ollé i ens ha donat peu aquesta reunió per reivindicar més partides per la Gent Gran tant en aquest pressupostos com més presencia en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda 2030.
Cal dir que s’ha fet esment de que les partides relatives a temes socials per la gent gran estan incrementades en aquest pressupostos en un 11%.

 

pressupostCatala 2020