El diumenge 16 de febrer 2020, TV3 en el programa “30 minut” ha realitzat un especial dedicat a la Gent Gran amb el títol “La gran vellesa”, com enfrontar-se a l’envelliment.
Aquest programa ha volgut fer palesa de que estem vivim un canvi generacional important que ens permet viure més anys i que és uns dels reptes més important del segle XXI, ja que 1 de cada 4 persones té més de 60 anys a Catalunya.
En el programa s’ha pogut veure diferents situacions de les persones que hi han intervingut des de diferents òptiques en funció de la seva situació personal.
Cal destacar la presencia de la nostra companya Sra. Mercè Mas que ha explicat que s’ha de viure l’envelliment de forma activa, fent referència a que tant les administracions com la societat en general estigmatitza l’envelliment de forma que patim discriminació per raó d’edat.
El programa ha permès transmetre el treball que està realitzar des de FATEC, per millorar aquesta situació per aconseguir que les persones grans puguem tenir un envelliment digne.
També la mateixa Sra. Mercè Mas va participar en el programa dels “Matins” de TV3 el divendres 14 de febrer, on d’una forma molt més directa va poder explicar al que és l’envelliment actiu i el molt que es pot fer tinguem l’edat que tinguem i la lluita que hem de tenir per aconseguir viure i envellir millor.

EntrevistaTV3