El dia 28 d'abril de 2015 varen visitar la seu de Fatec les Sres. Pilar Corcoy i Eli Velo de la que varen ser rebut per membres de la Junta Directiva que els varen presentar i explicar el document de propostes que Fatec ha preparat per veure si dita candidatura de la CUP pot incloure les nostres aportacions al seu programa electoral.

Es va celebrar un molt interessant intercanvi d'opinions i consideracions sobre l'estat de la ciutat de Barcelona, el que ara més li convé i elles ens varen explicar amb molta amplitud els que es proposen fer o ajudar a fer en el proper mandat municipal.

Temes com l'accessibilitat i mobilitat a la ciutat, la creació i gestió de pisos assistits, l'adequació de pisos envellits de persones grans, l'atenció a la dependència, el mobing per desallotjar pisos envellits, l'arranjament de pisos degradats, el problema del pagament impossible de l'aigua, llum i gas de tantes persones, l'entrega de pisos d'atenció social construïts o disponibles i encara buits i tants altres temes relacionats amb la dignitat de la vida de les persones que varen ser comentats i explicats amb molt detall.

Varen dir que les propostes que recull el document aportat per Fatec responen, gairebé totes, al que preveu el seu programa electoral.

 

visita-cup-eleccions-municipals-2015-01