El passat dia 1 de febrer vàrem rebre a la nostra seu la visita d’una representació del Consell Consultiu del Vallés Oriental a fi de poder conèixer amb més detall les accions que estem portant a terme des de la Fatec i trobar punts de interès comú entre ambdues entitats.

El president de FATEC Josep Carné va fer un repàs de totes les activitats que s’estan desenvolupant de la nostra Federació, i és va arribar a l’acord de intercanviar informacions i promoure noves trobades amb l’objectiu de debatre i buscar solucions conjuntes a tot al que afecta a les persones grans de la seva comarca.

 

visita consell valles 01

 

visita consell valles 02