El dia 7 de juliol de 2017 varen visitar FATEC la Regidora de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Trini Capdevila, el Regidor Sr. Jordi Coronas i el Sr. Eduard Cuscò, del districte de l’Eixample del Grup Municipal d’ERC, que varen ser atesos per el Sr. Mario Cugat del gabinet d’estudis, per delegació del president.

El tema plantejat va ser el problema que origina sobre persones d’edat i ciutadans en general el mal ús d'alguns ciclistes circulant sobre voreres, la seva velocitat i la falta de respecte vers els vianants.

Els regidors pensen en una proposta per obligar a senyalitzar la bicicleta amb una matrícula, en fer obligatori l’assegurança per al ciclista i en identificar la persona que fa ús de la bicicleta per poder actuar en cas d’accident propi o causat a tercers.

El Sr. Cugat va dir que Fatec donarà suport a qualsevol mesura que millori la circulació d’aquests vehicles però cal insistir en campanyes d’educació sobre l’ús dels ciclistes de manera que acabi sent un valor social per la ciutadania com a succeït amb la neteja del terra en el cas dels gossos, del reciclatge de les deixades domestiques, de no llençar papers a terra i altres bones actuacions de la ciutadania a Barcelona.

També es va parlar dels patinets i d’altres enginys, de la nova xarxa d’autobusos, la distància entre les parades i del respecte als seients reservats, de la ocupació de les motos en casos de obturar el pas en voreres estretes, etc.

Va ser una reunió de molt interès per a nosaltres, les persones d’edat, valorant el treball dels regidors per millorar la ciutat per els ciutadans.