x logo estar actiusDecretat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, des de l’any 1985, el 5 de desembre es celebra a tot el món el dia Internacional del Voluntariat, on tots els governs i les organitzacions civils ens hem unit per la promoció i la celebració d’aquest dia.

Per la FATEC, és un orgull poder representar al sector de persones grans de Catalunya, que gestiona un grup nombrós que, de forma desinteressada, seriosa, compromesa, responsable, independent i amical, volem exercí de voluntaris per aconseguir una societat millor.

Cada cop hi ha més persones grans que un cop hem deixat la vida laboral, volem continuar essent membres actius i productius en la societat actual, perquè convivim amb persones de diferents edats i generacions, a les que hi podem fer moltes aportacions.

Per a això, és necessari eliminar l'imaginari social de la visió pejorativa que se’n té dels grans, que hem de substituir-lo per un enfocament de promoció de l'autonomia personal i la integració social, ja que existeix un món ple de noves oportunitats que hem de visualitzar com aprofitables, per seguir aprenent al llarg de la vida -fins i tot durant la vellesa-, per tant, gaudir d'un envelliment actiu, saludable i socialment productiu, fugint d’un envelliment inactiu o desvinculat.

I la millor manera d’aconseguir-ho és fent activitats de voluntariat, que se’ns dubte ens reporta una sèrie de beneficies, com son: reduir la depressió; tenir connexions socials; incrementà el benestar; la salut física, i la millora de l’aïllament, entre altres.

Per tant des de FATEC, animem a totes les persones grans a que s’animin a participar a fer activitats de voluntariat per sentir-se apreciat i poder veure un somriure al rostre de algú, gràcies a la nostra participació.

El voluntariat és vida i alegria

Desembre 2017