defuncio pons valon

MORT D’ALBERT PONS VALON

El dia 23 de juny de 2017, a l’edat de 87 anys, ha mort el Sr. Albert Pons Valón, que fou membre de la Junta Directiva de Fatec, responsable de les Àrees de Consum, Medi ambient i Exercici físic, va ser l’iniciador del programa d’exercici fisic de Fatec -+ Plus Vida- company estimat, positivista, polifacètic, optimista i amb una gran dedicació al servei de les persones grans.

Va ser fundador i president de PROGRAN, entitat dedicada a la defensa de la gent gran com a consumidora, membre de la Organització de Consumidors y Usuaris de Catalunya (OCUC), President Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, Regidor d’esports del primer Ajuntament democràtic de Barcelona, Regidor-president del districte de l’Eixample, President Corporació Catalana de Radio i Televisió, membre del Comitè executiu del Congres de Cultura Catalana, va lluitar en el cas de Puig Antich i altres activitats en defensa de Catalunya i la seva gent.

El president, Junta Directiva, personal i voluntaris de Fatec l’acomiadem amb agraïment i sentiment per la seva pèrdua.

 


 

defuncio joaquin vergara

MORT DE JOAQUÍN VERGARA SANJOSÉ

El nostre company voluntari a Fatec, Joaquin Vergara Sanjosé, morí el passat dia 22 d’agost de 2017, amb 81 anys. Molts el recordaran com a responsable de Turisfatec, atenent a les persones que volien informació o contractar un dels viatges especials per persones grans que organitza Fatec.

Va col·laborar amb la nostra Federació bastants anys, fins que una greu intervenció quirúrgica el va obligar a retirar-se de dita activitat. Per raó de la seva feina professional anterior a la jubilació havia tingut relació regular amb alguns dels membres de la Junta Directiva. Fou una persona discreta, activa, responsable i molt professional en la seva funció a Fatec, amb la voluntat constant de proveir de viatges agradables per la gent gran i fer-los la vida agradable.

El president, Junta Directiva, personal i voluntaris de Fatec l’acomiadem amb agraïment i sentiment per la seva pèrdua.