soledatCEOMA 1

Al llarg del passat any 2021, FATEC ha participat en la Comissió de la soledat no desitjada de CEOMA, creada amb l’objectiu de posar en comú les iniciatives sobre el tema de la soledat en la gent gran dutes a terme per les diferents entitats que la componen, així com elaborar un document marc comú per presentar a la Taula de la soledat no desitjada en el proper Congrés de la Confederació.

La comissió, en les successives reunions, ha debatut sobre l’efecte perjudicial que té la soledat i l’aïllament de la gent gran en la seva salut i en la seva qualitat de vida, alhora que ha recopilat les diverses accions contra la soledat que les entitats de CEOMA promouen a diferents comunitats de l’estat espanyol, com País Basc, Navarra, Catalunya, Madrid o Galícia. Entre elles hi figura el projecte Les persones voluntàries prevenim la soledat que FATEC ha posat en marxa amb la participació dels seus casals associats.

Com a fruit del treball conjunt, s’han extret uns principis comuns respecte a l’abordatge i prevenció de la soledat no desitjada, a partir dels quals s’han consensuat les peticions que es presentaran en el proper Congrés:

Garantir que les persones grans puguin gaudir dels Drets Fonamentals en igualtat de condicions.
Integrar les polítiques sobre soledat en una única estratègia per evitar duplicitats.
Garantir la informació i participació real de les persones grans en tots els aspectes de les polítiques publiques sobre la soledat.
• Destinar més recursos econòmics a l’acció comunitària i la prevenció, particularment als programes contra la soledat de les associacions de gent gran.
Reconeixement públic del valor del voluntariat i de l’aportació de les persones grans a la societat.

Aquestes peticions es dirigeixen tant a la Administració Pública com a institucions, empreses, Tercer Sector Social y a la ciutadania en general, ja que, encara que sigui prioritari el compromís públic per endegar polítiques que afrontin el problema i ofereixen recursos a les persones en situació de soledat no desitjada, es tracta d’un problema que afecta a tots i que requereix l’acció conjunta de tota la societat.

Per aprofundir en el tema de la soledat i conèixer amb més detall el treball de la comissió podeu consultar el document al següent enllaç:

Documento marco - Comisión de la soledad no deseada -