TrobadaBretxa 1

El dia 1 de febrer de 2022, convocats per Regidors de l’Ajuntament de Barcelona, , es reunirem al Convent de Sant Agustí, una cinquantena de representants del Consell Assessor de Gent Gran de Barcelona, de Federacions de Gent Gran i d’Organitzacions de Consumidors.

Presidiren la sessió el Primer Tinent d’Alcalde Sr. Jaume Collboni, i els Regidors Sra. Montserrat Ballarin responsable de temes de consum i el Sr. Juan Ramon Riera, responsable de temes de gent gran.

El tema va ser les afectacions a la vida personal i comunitària de les persones de la Ciutat i en particular de determinats barris com Horta, Sant Andreu, el Raval, Montblanc i altres, per la reducció d’oficines d’atenció personalitzada i de caixers automàtics que estant fent diversos bancs, entre ells La Caixa, depositaria de la majoria de pensions dels jubilats de Catalunya.

Els Regidors varen presentar dades d’afectació a les persones per dites reduccions i varen exposar algunes possibles actuacions des de l’Ajuntament per apaigavar les conseqüències sobre la persones. Entre elles disposar d’un nº de telèfon especial d’ajuda, fer acords amb els bancs i caixes, col·locar caixers en casals i centres cívics o en oficines municipals i altres possibles, totes en estat d’estudi.

Varen intervenir diversos assistents, tots en la línea de descriure fets i experiències negatives, personals o recollides de companys de veïnat i de les seves organitzacions.

Una resposta compartida dels assistents es que l’Ajuntament no pot dedicar diners del seu pressupost per substituir i cobrir les deficiències de dites institucions bancàries, que prous beneficis per l’any 2021 han fet públics i dels quals es la responsabilitat d’atendre degudament als seus clients.

També va ser compartida la realitat de que un bon nombre de persones de molta edat, no disposen d’aparells informàtics ni se’ls poden comprar, mai podran aprendre, per molt que s’intenti, un bon us de totes les eines informàtiques actuals i futures, així que la solució per evitar el seu desemparament ha de ser el manteniment de l’atenció personalitzada i l’ampliació del nombre de caixers automàtics, arribant a tota la geografia de la Ciutat de forma correcta, i en lo possible, una mica a l’antiga manera.

En nom de Fatec va assistir el Sr. Mario Cugat, del Gabinet d’estudis.