x RACC FATEC

El passat dia 5 de maig, els Srs. Enric Ollé portaveu i Josep Cayuela del grup de mobilitat i seguretat viaria de FATEC, van mantenir una trobada a la seu del RACC amb el Sr. Cristian Bardají Director del Àrea de Mobilitat del RACC.

El motiu de la trobada era manifestar al RACC la postura de FATEC en relació al la renovació del Carnet de Conduir a la gent gran, degut a les darreres declaracions del Cap de la Direcció de Tràfic i les noticies que apareixen a la premsa sobre aquest tema, que tenen la intenció de suprimir el carnet a partir de certa edat o posar un distintiu en el cotxe de la gent gran.

La postura del RACC coincideix amb la de FATEC, si la persona gran gaudeix d’ una bona salut, no te perquè deixar de conduir, per tan coincidim en que s’ha de fer una bona revisió mèdica, per renovar el permís de conduir en funció d’aquesta salut.

El Sr. Bardají ens va facilitar uns texts amb exercissis de memòria i de reflexes, totalment gratuïts i que cadascú pot fer a casa seva, per valorar les seves habilitats per conduir.

Per entrar-hi cliqui en un dels següents enllaç:

http://saluticonduccio.cat/

http://saluticonduccio.cat/autotest/autotest-1/

Al final de la reunió si van afegir les Sres. Isabel Trias de Bes i Isabel Clos, responsables del programa B65 que acaba de iniciar el RACC, programa que facilita descomptes i altres avantatges per la gent gran, persones amb les que ja vàrem tenir una trobada, amb l’objectiu de sumar sinèrgies i mostrar la nostra intenció de estendre aquest programa a la gen gran.