cura1

El 11 de febrer 2023 en el Campus Raval, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, s’ha realitzat la jornada “La cura un dret en construcció”

L’organització ha anat a càrrec de La Xarxa pel Dret a Cura, que és una organització ciutadana que lluita per aconseguir la transformació social i política necessàries per al reconeixement del Dret a la Cura i la creació d’un Sistema Nacional de Cura.

L’objectiu de la jornada va ser la de reunir persones i col·lectius que integren la xarxa, així com altres persones expertes de dins i fora del territori català, per obrir un debat conceptual a l’entorn de tres qüestions fonamentals:

  1. Què entenem pel dret a la cura: quines distintes maneres de pensar el dret a la cura conflueixen dins i fora de la xarxa.
  2. Què implica des d’una perspectiva jurídica i bioètica la defensa del dret a la cura: en quins fonaments bioètics es basa, i quins nous marcs normatius requerim per al reconeixement i garantia del dret a la cura.
  3. Recollir les experiències de l’activisme pel dret a la cura, entenent la cura com un dret en construcció. Lluites i resistències per la consecució del dret a la cura.

Per part de FATEC, hi ha participat la Sra. Mercè Mas com a responsable del grup de treball del projecte “La Residència on a mi m’agradaria anar a viure”, i que en el document adjunt es pot veure les seves reflexions sobre la participació en la Jornada.

Reflexions sobre la participació a la Jornada “La Cura com a dret en construcció”