FacultatMedicinaVic 2

 

 

El 14 de març 2023, FATEC ha participat en la formació d’alumnes de 5è en l’Assignatura d’Envelliment/Geriatria a la Facultat de Medicina/campus Manresa i campus Vic. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Per aportar la veu de les persones grans per part de FATEC hi ha participat la Sra. Chon Gonzalez a la Facultat de Manresa i en Josep Carné a la de Vic.

El format de la sessió ha estat el Taller “L’ENVELLIMENT EN PRIMERA PERSONA – COMPARTIR PER FER-HO MILLOR” com l’assignatura de cinquè curs de medicina “La Continuïtat Vital. Canvi en l’Organisme: ENVELLIMENT

L’objectiu del taller ha estat el de donar a conèixer quina és l’experiència de l’envelliment per part de les persones grans, així com per poder transmetre la visió que tenim con a eina bàsica per a la personalització de la seva atenció i la planificació dels serveis sanitaris, que ens ha permès exposar, entre altres:

 

• Quina experiència tenim de ser una persona gran, i que és al que més ens preocupa, en general

• Què esperem les persones grans dels metges, Com volem ser atesos, Què ens inquieta, i Quins són els resultats de salut que realment els importen.

• Hem pogut debatre sobre si els sistemes de salut i de serveis socials estan pensats per atendre les persones grans

 

La jornada ha donat peu apart de aportar la nostra experiència i preocupacions sobre l’envelliment, poder analitzar i debatre amb els estudiants la relació entre el metges/metgesses i les persones grans, com poder exposar la necessitat i l’esperança que davant l’increment de la longevitat que ens permet viure més anys, els investigadors, tinguin com a prioritat buscar respostes per a una millora en salut en serveis preventius, curatius i pal·liatius per permetre’ns viure més i millor, i que volem ser ciutadans malalts amb drets.

S’han realitzat dos tallers en cada Facultat en el que hi ha participat ena vintena d’estudiants de cinquè en cada grup en la que al final s’han fet unes conclusions del que ha donat de si la jornada, amb un debat constructiu, interesant i engrescador en el que s’ha posat de manifest l’eficàcia del diàleg per una bona relació intergeneracional entre professionals de la salut joves i pacients grans.

 


FacultatMedicinaVic 1
FacultatMedicinaVic 3