Imprimeix

 

 Projecte realitzat amb la col·laboració de

logo-agrupacio-mutua

 

 

 

La història i moltes de les realitats actuals evidencien que el concepte "intergeneracional" no és nou i que és inherent a les relacions familiars des d'èpoques patriarcals; però els temps moderns han generat canvis i reordenacions en l'estructura familiar. En pocs anys la societat ha passat per dos escenaris prou diferents i significatius.

En primer lloc i en un passat pròxim, amb una societat sotmesa en un període d'auge econòmic, amb la incorporació de la dona en el mercat del treball, els patrons de benestar canviants, el ritme accelerat de la vida en el dia a dia,.... tots aquests canvis, positius en general, han ocasionat uns riscs amb conseqüències significatives en les persones grans, les quals sovint s'han sentit com una càrrega familiar, perquè les seves necessitats han implicat una dedicació de la família que no sempre ha estat fàcil poder donar, o bé perquè s'han sentit menys valorats o poc respectats en el sí familiar, en comparació a la gent gran de generacions anteriors.

Avui en dia i sota el jou flagrant de la crisi econòmica i la manca de treball, la realitat és una altra. La gent gran, avis i àvies que gaudeixen d'una pensió i en un moment de la seva vida que hauria de ser de pau, serenor i gaudi, es troben immersos en situacions familiars delicades, amb fills sense feina que han de fer front a hipoteques, despeses d'escoles i universitats i amb tot un sense fi de dificultats que en pocs anys han capgirat la vida de la nostra societat; i és aquest escenari tant cru, que els obliga a acollir fills i néts a casa seva i a convertir la seva pensió, sovint minsa, en una gran plataforma que sosté l'edifici familiar.

En mig de tot aquest batibull difícil, la Fatec vol donar una nota d'il·lusió a la gent gran, en fer-los sentir "ciutadans de ple" ja sigui aportant la seva experiència i la seva saviesa o escoltant, compartint i aprenent dels joves; essent persones que aporten, reben i ocupen un lloc actiu dintre de la societat. Així, el projecte intergeneracional de Fatec vol ser el fil conductor en un treball cooperatiu en el què les prioritats siguin l'intercanvi d'experiències, vivències, opinions, i sobre tot l'enteniment i el diàleg entre generacions.

intergeneracional-01El projecte "Solidaritat entre generacions" té una doble focalització, per una part Escoles de Primària i Instituts, i per l'altra, Universitats i Casals de gent gran; cada una d'elles definida en projectes específics:

  1. "Avi/àvia, aporta'ns a l'escola el teu saber" és un projecte que va dirigit a tots els avis/àvies i a totes les escoles de Catalunya. Creiem que el món infantil i adolescent és idoni per portar a terme aquesta interrelació, aprofitant l'alt grau d'afectivitat existent entre ambdues generacions.
  2. "Aprenem i compartim amb els joves", va dirigit a les Universitats i als Casals de la gent gran de Catalunya. Aquest projecte pretén posar en contacte les dues generacions per aprendre, compartir i aportar coneixements mutus mitjançant pràctiques universitàries als Casals, xerrades de la Gent Gran a universitaris... etc.

Ambdós projectes estan enfocats des d'una perspectiva positiva i engrescadora; volen promoure en uns i altres l'adquisició de valors humanitzadors, evitant qualsevol tipus de discriminació en les persones grans i ajudant els nois i les noies a manifestar una actitud d'empatia i de confiança. Fer-se gran és una realitat que s'ha d'assumir, i per tant s'han de buscar els moments necessaris per aquests canvis, què impliquen: organització del temps lliure i ganes de viure.

Encara que pugui semblar cosa difícil apropar i posar en contacte dos mons tan diferents, volem assumir aquest repte amb il·lusió i confiança, sabedors de tot l'esforç que comporta un voluntariat per a seguir donant i compartint tot el caramull d'experiències i vivències que la Gent Gran coneix i n'és dipositària.

Els infants i joves, per al seu creixement personal, també necessiten conèixer els sentiments i les opinions madures, forjades en l'esperit de l'esforç, de les dificultats d'altres temps, que malgrat la visió d'aquests mateixos infants i joves, no són tant llunyans.

Volem arribar a aconseguir per al nostre país una cultura, on la relació entre grans i joves no sigui només fruit d'actuacions esporàdiques, sinó que sigui habitual, i que aquest objectiu formi part de les polítiques i projectes socials, per tal de construir una societat més unida i més forta.

 

Justificació

Donat que ambdues generacions guarden distàncies d'edat significatives i per tant, ja d'entrada, els interessos generals són ben diferents, aquest projecte ha anat a les fonts humanitàries, socials, cíviques i d'Educació Primària i Secundària, recollides en els diversos projectes, programes i normatives, cercant-ne els punts en comú per articular objectius, transmissió d'experiències i aprenentatges entre persones grans, infants, adolescents i joves, que viuen en un mateix entorn: poble, barri o ciutat.

Fonts que avalen el projecte

UNESCO/Unescocat

"Els objectius principals d'aquest projecte són proposar situacions educatives compartides entre infants, joves i persones grans, integrar la perspectiva intergeneracional en l'àmbit de l'educació formal, contribuir a la millora de la imatge social dels diferents grups d'edat i promoure la participació de les persones grans."

Europa:

"La Unió Europea també s'ha pronunciat sobre el tema de les relacions i la solidaritat entre les generacions. De fet, en 2005 va presentar un Llibre Verd dedicat a aquest tema en el qual la Comissió Europea deia que, per a enfrontar-se amb èxit als canvis demogràfics (i les seves possibles conseqüències negatives per al creixement i el sosteniment dels sistemes de protecció social), han de desenvolupar-se noves formes de solidaritat entre les generacions, basades en el suport mutu i en la transferència d'habilitats i experiència."
"Hem de crear una Unió Europea d'Edat Amigable" per fomentar la solidaritat entre les generacions i que permeti la participació activa de persones de totes les edats en la societat. Això no es pot aconseguir a través d'iniciatives aïllades. Es requereix un ampli compromís i una visió comuna", va dir Marjan Sedmak, president d'AGE (Plataforma Europea de Gent Gran).

Generalitat de Catalunya:

"El nou model de centre acollidor estén la seva acció educadora més enllà del centre, en cooperació amb l'ajuntament, i aprofita tots els recursos per assegurar la continuïtat i la coherència educativa dels infants i els joves, i fa una escola arrelada a l'entorn i vinculada a la seva realitat social, una escola que treballa en xarxa i que col·labora amb l'entramat social i cultural que l'envolta."

Competències Bàsiques d'Educació:

"L'àrea del medi natural, social i cultural contribueix molt especialment al procés de creixement intel·lectual de les persones. Juntament amb l'Educació per a la ciutadania i els drets humans, ha de contribuir de manera preferent a capacitar els infants per col·laborar en la construcció de la realitat futura. Per tant, l'alumnat hauria de començar a aprendre a plantejar alternatives i propostes de millora a través d'un treball cooperatiu amb una actitud dialogant i oberta a les interpretacions dels altres, competències que són pròpies dels ciutadans i ciutadanes del segle XXI..."

" Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins l'entorn immediat (família, veïnatge, amistats), entre iguals i en les relacions intergeneracionals."5

 

Objectius generals

 

Implementació

Fatec va iniciar el projecte intergeneracional durant el curs escolar 2009 – 2010, amb "Avi /àvia aporta'ns a l'escola el teu saber" i tot seguit es va veure la il·lusió amb la què era acollit, tant per part de les escoles com per part dels avis i alumnes.

Amb les universitats ja havíem fet alguna experiència anteriorment, però fou durant el curs 2011-2012 què amb motiu de "L'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional", Fatec va veure la necessitat d'ampliar aquest projecte a les Universitats, aprofitant alguna tímida demanda per la seva part i la nostra projecció per donar a conèixer el nostre projecte intergeneracional, cap a la Universitat de l'Experiència.
Aquestes activitats esporàdiques, però amb resultats valorats com molt positius per les diverses parts, ens van donar impuls perquè aquest curs 2012-2013 despleguem la nostra segona via amb el projecte "Aprenem i compartim amb els joves".

 

Metodologia

Per motius obvis cadascun dels dos projectes segueix la seva pròpia dinàmica metodològica:

Projecte: "Avi/àvia, aporta'ns a l'escola el teu saber"


Projecte "Aprenem i compartim amb els joves" La metodologia a utilitzar en aquest projecte depèn de les activitats proposades per les Universitats o de les nostres propostes a elles, en aquest cas depenent dels temes les acompanyem amb power points (Annex 3), (Annex 4); però sempre seguim unes pautes generals:

 

Activitats

Totes les activitats estaran basades en un treball que contempli l'intercanvi d'experiències, la investigació conjunta, el diàleg, aprendre els uns dels altres. Poden ser de qualsevol tipus: culturals, socials, lúdiques... i seran prèviament preparades. Les activitats de les escoles de primària i Secundària seran a més, vinculades amb àrees del currículum escolar de cada nivell i es desenvoluparan en horari lectiu.

ACTIVITATS ORIENTATIVES

Escoles Bressol

Escoles de Primària i d'Educació Infantil

Instituts de Secundària

Universitats

CALENDARI D'ACTIVITATS PER AL CURS 2012 – 2013

 

Criteris d'avaluació del projecte

FATEC fa un seguiment i una revisió periòdica i en funció dels resultats obtinguts en les avaluacions realitzades, es va tirant endavant i ampliant el ventall d'entitats col·laboradores, així com el nombre de persones grans que opten per la participació en aquest projecte intergeneracional i per l'envelliment actiu.
L'avaluació es fa mitjançant dos tipus de valoració:

Valoració interna:

Valoració externa:

La valoració del nivell d'assoliment dels objectius així com el grau de satisfacció de tots els participants ens orienta en la formulació de nous objectius i nous reptes per al curs següent i també si cal, modificar alguns dels principis establerts en el projecte.

 

Anexos

 

Més informació