diadona logo

"Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19". És el lema declarat per la ONU en aquest 2021 en el dia Internacional de la dona, que pretén donar a conèixer els enormes esforços que realitzen dones a tot el món per forjar un futur més igualitari i recuperar-se de la pandèmia de la Covid-19,...

 

 

 

 

 

piramide poblacio INE

Estem vivint un canvi demogràfic que ens permet viure més anys, però és un evidencia que aquest increment de la longevitat en els darrers anys ha comportat un increment de persones dependents a la nostra societat. Davant d'aquest fet, el Govern de l'Estat va aprovar la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, popularment coneguda com a Llei de la dependència.

 

El departament de Treball Benestar i Famílies publica les dades de Catalunya en el següent enllaç.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/dades_dependencia/

Però a fi de poder disposar d’una informació estadística acurada de com s’està desenvolupant la llei en cada Comunitat Autònoma, des de FATEC generem un informe mensual basant-nos en les dades que publica l’Imserso i que poden veure en l’enllaç adjunt.

  • 2020

fatec120 dol

Estant el dia 30 de desembre de 2020 ha mort la nostra companya de voluntariat a Fatec, la Sra. MONTSERRAT SARRI i VILAGELIU, que durant el període de 2004 a 2012 va ser Vicepresidenta de la Federació. Acabada aquesta responsabilitat va continuar estant activa a Fatec, dintre de les seves possibilitats, fins al final.

 

 

logo EleccionsParlament

Davant les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el 14 febrer 2021 des de FATEC hem mantingut unes trobades amb tots els partit politics que es presenten en aquest comicis electorals, a fi de presentar-los les demandes que en nom de les persones grans el hi hem proposat perquè les incloguin en el seu programa electoral.

 

 

AGarcia

El dijous 5 de novembre de 2020, el nostre mai prou apreciat company ANGEL SÁNCHEZ i ALVAREZ, ha mort a l’Hospital de Sant Pau desprès d’uns dies d’internament per estar afectat per el virus.